Komma igång som katalogadministratör

För att kunna administrera i katalogen (AKKA) måste du:

Ansöka om användarbehörighet på https://behorighet.its.uu.se/start.

När ansökan är godkänd och beviljad så kommer det att sändas ett epostmeddelande till användaren som har sökt behörigheten med information.

Anmäl dig till introduktionskursen, vilken ges fyra gånger per år, för nya katalogadminstratörer. I kursen ingår det information om funktioner och tjänster som finns i den administrativa delen av katalogen (AKKA). För att anmäla dig ska du ta kontakt med AKKAs användarstöd via nedanstående länk.

När ansökan är godkänd och beviljad

Logga in med användaridentitet och lösenord A på https://akka-adm.uu.se/authsrvadmin/

Nu kan du börja använda AKKA. Klicka på ”Min institution” i menyn till vänster för att få tillgång till den eller de organisationer som du har fått behörighet till att administrera. Under Min Institution finns användbara länkar till hjälp för arbetet med katalogen, bl.a. fältbeskrivningar som beskriver vad som ska stå i fältet.

Behöver du hjälp eller vill du veta mer

Kontakta användarstöd för katalogadministratörer se webbsidan Kontakta oss.