Personligt samtycke på uppgifter under Min institution

För ett antal uppgifter som katalogadministratörer hanteras i AKKA krävs personligt samtycke av den person som uppgifterna gäller. Beslut ska dokumenteras skriftligt eller via e-post till katalogansvarig.

Publicering av privata adress- och telefonuppgifter

Hemadress, hemtelefonnummer och hemfaxnummer visas endast i tryckt universitetskatalog och den anställde bestämmer via personligt samtycke om de ska visas. För privata mobiltelefonnumer och personsökare som läggs in i AKKA, som kan publiceras både i tryckt katalog och universitetskatalogen på webben, måste samtycke inhämtas.

Publicering av privata chat-och skypeadresser

Chat- och skypeadresser publiceras i universitetskatalogen på webben och personligt samtycke ska inhämtas om dessa adresser är privata, d.v.s. inte ha skaffats i tjänsten.

Publicering av personliga meriter

Samtycke krävs för att publicera personliga meriter dock ska de personliga meriternas innehåll beskriva meriter som är relevanta för personens verksamhet vid universitetet.

Publicering av personbild

För att visa en bild på en person ska få visas i universitetskatalogen måste samtycke inhämtas från personen.