Information för gästadministratörer

En gästidentitet är ett konto för besökare med kort giltighetstid med möjlighet att logga in på det trådlösa nätet UpUnet-S via NetLogon. Besökare från andra lärosäten i Sverige, övriga Europa och några andra länder i världen kan även använda det trådlösa nätet eduroam. För mer information om trådlösa nät vid Uppsala universitet se Trådlöst nät vid Uppsala universitet.

Inloggning för gästadministratörer

Om du har rollen gästadministratör jobbar du i AKKAs administrativa gränssnitt. Observera att övriga anställda skapar och hanterar gästidentiter under Min användarprofil.
 

Vilka kan skapa gästidentiteter?

Nedan beskrivs de olika möjligheter som finns för verksamma vid Uppsala universitetet att ge besökare tillgång till gästidentiteter.

Alla anställda

Alla anställda vid universitetet har möjligheten att tillhandahålla gästidentiteter till personer som besöker dem. En gästidentitet som skapas av anställda kan vara aktiv från en till sju dagar och varje anställd kan ha upp till fem samtidiga gästidentiteter aktiva. Gästidentiteter hanteras av de anställda via AKKAs självservicetjänst Min användarprofil.

Reception och IT-intendentur vid intendenturområden (campusområden)

Personal som jobbar i reception/motsvarande och personal vid IT-intendenturerna/motsvarande vid de olika intendenturområdena på universitetet kan efter områdesföreståndarens godkännande få möjlighet att skapa gästidentiteter utanför de normala begränsningarna för alla anställda. Även annan personal på intendenturen, eller instititutionerna vid intendenturen, som handhar besökare kan efter områdesföreståndarens godkännande få tillgång till denna möjlighet. För mer information se sidan Riktlinjer för gästidentiteter.

Universitetsbiblioteket

Bibliotekarier vid de olika biblioteken runt om på universitetet kan efter godkännande av bibliotekschefen vid respektive biblioteksfilial få möjlighet att skapa gästidentiteter för externa biblioteksbesökare. För mer information se sidan Riktlinjer för gästidentiteter.

Akademikonferens

Anställda vid Akademikonferens kan efter godkännande av avdelningchef för Avdelningen för kommunikation och externa relationer få möjlighet att skapa gästideniteter till konferensdeltagare. För mer information se sidan Riktlinjer för gästidentiteter.

Helpdesk vid avdelningen för IT och inköp

Vid konferenser eller större möten kan itsupport@uu.se vid Universitetsgemensam IT hjälpa till med att skapa gästidentiteter för mötesdeltagarna.