Komma igång som gästidentitetsadministratör

Om du tillhör någon av grupperna, förutom alla anställda, som beskrivs på sidan Information för gästadministratörer kan du anöka om att bli gästidentitetsadministratör.

Det finns två behörighetsroller för gästadministratörer:

  • Skapa enstaka gästidentiteter
  • Skapa många gästidentiteter vid ett och samma tillfälle (s.k. massinläggning)

Den andra rollen är endast avsedd för personer som hanterar gästidentiteter för konferenser och större möten.
 

För att använda gästidentitetsadministration i AKKA måste du:

  1. Ansök om användarbehörighet via https://behorighet.its.uu.se.
  2. Du får en e-post med information när du har fått behörigheten. Behörigheten kommer att tas bort automatiskt när du inte längre är verksam vid institutionen/motsv. som du angav i behörighetsansökan.
  3. Logga in med användaridentitet och lösenord A på https://akka-adm.uu.se/authsrvadmin/
  4. Nu kan du börja använda AKKA. Klicka på ”Gästidentiteter” i menyn till vänster för att få tillgång till det administrativa gränssnittet för gästidentiteter.

Behöver du hjälp kontakta användarstöd för katalogadministratörer, se Kontakta oss.