Information för rolladministratörer

AKKA innehåller ett avancerat rollhanteringssystem som inte är byggt med hjälp av grupper utan via en roll som en person har rätt att utöva för en viss organisatorisk enhet, t.ex. en institution. Vidare kopplas rollen till var personen rollen är verksam vid universitetet och när personen slutar på detta ställe tas rollen automatiskt bort. En person som får en roll eller får en roll borttagen informeras om detta automatiskt via e-post.

Under teknisk information finns en djupare beskrivning av roller i AKKA.

Följande applikationer använder AKKAs system för rollhantering:

  • AKKA
  • InfoGlue
  • NyA-webben
  • Selma
  • Studentportalen
  • TERENA Certificate Service (TCS Personal och TCS Personal eScience)