Ändra användarbehörighet som rolladministratör

Utöka behörigheterna att administrera roller för ytterligare en applikation

För att du ska få ändrade behörigheter som rolladministratör för ytterligare en applikation måste du ansöka om användarbehörighet även för denna applikation på denna behörighetsblankett. När du har fått den ändrade behörigheten får du en e-post med information om ändrade behörigheter.

Ta bort behörighet för att administrera roller

Om du inte länge ska vara rolladministratör för en applikation meddelar du användarstöd för katalogadministratörer. När du kontaktar användarstödet ska du tala om vilken användaridentitet du har (den du loggar in i AKKA med) och att du inte längre ska vara rolladministratör för aktuell applikation. Du får en e-post med information om detta när behörigheten är borttagen.

Automatisk borttagning av behörighet för att administrera roller

Den särskilda behörigheten som rolladministratör tas bort automatiskt när du inte längre är verksam vid institutionen/motsv. som du angav i behörighetsansökan. Du får en e-post med information om att behörigheten är borttagen.