Hämta information från AKKA

Det finns flera olika sätt för applikationer att få tillgång till informationen i AKKA. De rekommenderade är direktslagningar mot AKKAs LDAP och informationsöverföring vid webbinloggning. Är detta inte möjligt finns exporter av två olika typer.

Det finns ett antal sätt (i rekommenderad ordning) att hämta information från AKKA:

  1. Informationsöverföring vid webbinloggning
  2. Direktslagningar mot AKKAs LDAP
  3. Exporter via AKKAs LDAP
  4. Exporter från AKKAs databas
  5. InfoCGI (avvecklad)

Informationsöverföring vid webbinloggning

För en webbapplikation är det absolut enklast att hämta upp informationen i samband med inloggning. Detta görs via Gemensam webbinloggning och SAML2 WebSSO. För med information se Gemensam webbinloggning.

Direktslagningar mot AKKAs LDAP

AKKAs LDAP innehåller i princip all information som finns i AKKA och LDAP är ett enkelt sätt att hämta information antingen via direktslagningar vid behov eller med hjälp av schemalagda bulkuttag, eller exporter. Fördelen med
direktslagningar är att jämfört med exporter är att informationen alltid är aktuell vid användning. För mer information se avsnittet LDAP.

Exporter via AKKAs LDAP

AKKAs LDAP innehåller i princip all information som finns i AKKA och LDAP är ett enkelt sätt att hämta information antingen via direktslagningar vid behov eller med hjälp av schemalagda bulkuttag, eller exporter. Fördelen med denna typ av bulkuttag jämfört med exporter direkt ur AKKAs databas är att de går att köra mycket oftare än en gång per dygn, t.ex. en gång per timme. Vidare är kan exportens utseende och innehåll förändras av mottagaren vid behov utan att AKKAs förvaltningsorganisation behöver göra något utvecklingsarbete. För mer information om AKKAs LDAP se avsnittet LDAP.

Exporter från AKKAs databaser

Traditionellt har exporter och importer varit den vanligaste modellen för informationsöverföring mellan olika system och AKKA är inget undantag. Numera rekommenderas att direktslagningar mot LDAP alternativt att export via LDAP används istället. Är inte någon av dessa möjligheter tillämpliga finns möjligheten att få exportfiler en gång per dygn från AKKA. Driftsättning av nya exporter och ändringar av befintliga exporter följer AKKAs normala förvaltningscykel med driftsättningar 2-4 gånger per år.

InfoCGI

InfoCGI är avvecklad i och med driftsättning av nya Ladok (vecka 40, 2018). Ersatt av Central GruppHantering (CGH).

Nya Ladok fungerar händelsebaserat, till skillnad mot tidigare batch-hantering, vilket gör det opraktiskt att generera listor med information för vidare distribution. CGH fungerar istället som en källa varifrån uppslag kan göras på olika sätt, genom olika API, bland annat Ldap API.