Använda information från AKKA via protokollet LDAP

AKKAs LDAP-servrar är AKKAs ansikte utåt och det är primärt dessa som olika applikationer använder direkt eller indirekt för komma åt informationen som finns i AKKA. När information i AKKA ändras i AKKAs databas uppdateras informationen i LDAP inom någon minut.

Det finns tre olika sätt att komma åt AKKAs LDAP:

  • En feltollerant lastdelad fullständig LDAP som är tillgänglig efter särskilt godkännande.
  • Publik LDAP tillgänglig från hela världen efter inloggning.
  • Publik LDAP tillgänglig inom universitetet utan inloggning.

 

Fullständig LDAP

Den fullständiga LDAPen innehåller all aktuell information som finns i AKKA. Åtkomsten till den skyddade LDAPen är begränsad till endast godkända tjänster och applikationer. Tillgång till AKKAs fullständiga LDAP ges efter ansökan till AKKAs förvaltningsorganisation, se LDAP-specifikationen för mer information. I ansökan ska ingå vilken applikation som ska få tillgång till den fullständiga LDAPen samt en kort beskrivning av applikationen och vad applikationen kommer att använda informationen i LDAP till.

Den fullständiga LDAPen kan användas till följande:

  • Kataloginformation för alla organisatoriska enheter vid universitetet.
  • Kataloginformation för alla anställda och övriga verksamma vid universitetet.
  • Inloggning i applikationer för anställda, studenter, övriga verksamma och gäster vid universitetet.
  • Användaruppgifter för anställda, studenter och övriga verksamma med aktiva användarkonton.
  • Vem som får göra vad i ett antal applikationer (rollhantering).

 

Publik LDAP

Den publika LDAPen innehåller endast kataloginformation om universitetets organisation samt information om anställda och övriga verksamma. Informationen är dessutom begränsad till sådan som får visas publikt, d.v.s. varken är skyddad eller dold. Detta gör den publika LDAPen lämplig för att använda i e-postprogram men även för applikationer som ska visa information publikt över webben. För information om åtkomst till publik LDAP se LDAP-specifikationen.

Den publika LDAPen kan användas till följande:

  • Publik kataloginformation för organisatoriska enheter vid universitetet.
  • Publik kataloginformation för anställda och övriga verksamma vid universitetet.