Aktivera användarkonto eller sätta ett nytt lösenord om det är glömt

Uppsala universitet har fr.o.m. 2014-06-25 ändrat hur studenter, anställda eller övrigt verksamma får tillgång till användarkonto vid universitetet. För att säkerställa att det är rätt person som får tillgång till kontot krävs numera att personen själv aktiverar kontot via en webbtjänst.

Inloggning för engångskodsadministratörer

Om du har rollen engångskodsadministratör jobbar du i AKKAs administrativa gränssnitt.

Allmän information om hur ett användarkonto aktiveras

Det finns fyra sätt att aktivera användarkonto på webbsidan Aktivera ditt användarkonto:

  1. Med hjälp av en bekräftad användare på Antagning.se,
  2. med en bekräftad användare på eduID.se,
  3. med hjälp av ett personligt student- eller anställdkonto vid Uppsala universitet eller
  4. med hjälp av en engångskod som du hämtar mot uppvisande av legitimation vid en av många receptioner vid Uppsala universitet.

De två första varianterna är främst till för studenter som använder bekräftad användare på Antagning.se eller eduID.se under antagningsprocessen till universitet. Den tredje varianten används när en student blir anställd eller när en anställd blir student.

eduID.se är det absolut snabbaste sättet för alla med svenskt personnummer att aktivera sitt användarkonto vid Uppsala universitet eftersom tjänsten Min myndighetspost används för att bekräfta att det är rätt person på bara få några minuter. Personen slipper gå till en reception vid universitetet och hämta en engångskod om personen använder eduID.se.

Engångskod är den variant som de flesta anställda och övrigt verksamma kommer att använda. Var du kan hämta engångskod står på sidan https://konto.weblogin.uu.se, tryck på infoikonen för alternativet engångskod. Observera att engångskoden endast är giltig i fyra timmar efter att du fått den.

Att sätta ett nytt lösenord A om användaren har glömt sitt gamla

En användare återställer sitt lösenord A, dvs. sätter ett nytt om de har glömt det gamla, på samam sätt som när de aktiverar sitt användarkonto.