Ändra användarbehörighet som engångskodsadministratör

Ta bort behörighet för gästidentiteter

Om du inte länge ska vara engångskodsadministratör meddelar du användarstöd för katalogadministratörer. När du kontaktar användarstödet ska du tala om vilken användaridentitet du har (den du loggar in i AKKA med) och att du inte längre ska vara engångskodsadministratör. Du får en e-post med information om detta när behörigheten är borttagen.

Automatisk borttagning av behörighet för engångskoder

Den särskilda behörigheten som engångskodsadministratör tas bort automatiskt när du inte längre är verksam vid institutionen/motsv. som du angav i behörighetsansökan. Du får en e-post med information om att behörigheten är borttagen.