Aktivera användarkonto och skapa lösenord

Anställda och övrigt verksamma

Anställda och övrigt verksamma kan aktevera sitt konto under satt verksamhetsperiod i katalogen (Akka).

KONTOAKTIVERINGSFUNKTIONER

Konton kan aktiveras på flera möjliga sätt.
För anställda och övrigt verksamma kan det ske på 3 olika sätt.

Glömt lösenord

Om en användare glömt bort sitt lösenord gör denne precis på samma sätt som när de aktiverade kontot, dvs. loggar in med eduID, aktivt studentkonto på Uppsala universitet eller med en engångskod på https://konto.weblogin.uu.se.

Om du redan har ett aktivt användarkonto vid Uppsala universitet kan du använda detta för att logga in och aktivera eller sätta lösenord på dina övriga konton vid universitetet.

Som student kan du använda ditt studentkonto för att aktivera ditt anställdkonto om du blir anställd vid universitetet.

Som anställd eller övrigt verksam kan du använda ditt anställdkonto för att hantera funktionskonton som du är ansvarig för men också för att hantera ditt studentkonto om du studerar vid universitetet.

EDUID

För mera information se webbsidan https://mp.uu.se/c/perm/link?p=49934075

Annat aktivt konto på Uppsala universitet (Gemensam webbinloggning)

Om du redan har ett aktivt användarkonto vid Uppsala universitet kan du använda detta för att logga in och aktivera eller sätta lösenord på dina övriga konton vid universitetet.

Som anställd eller övrigt verksam kan du använda ditt anställdkonto för att hantera funktionskonton som du är ansvarig för men också för att hantera ditt studentkonto om du studerar vid universitetet.

Engångskod

För att göra denna aktivering går du till en av de receptioner, diskar eller motsvarande som finns listade under informationsikonen för engångskod på sidan https://konto.weblogin.uu.se.