Tvingat lösenordsbyte samt godkänna användarregler

Lösenord A är giltigt i två år. Därefter förfrågas i tjänst som använder gemensam webbinloggning, tvingat lösenords byte samt förnya godkännande av användarregler.